อัตราค่าโฆษณา

ตำแหน่งป้าย

P1  ขนาด 980 x 200 px  แสดงผลทุกหน้า ด้านบน   800 บาทต่อปี

P2  ขนาด 980 x 200 px  แสดงผลทุกหน้า ด้านล่าง  600 บาทต่อปี

P3  ขนาด 300 x 250 px  แสดงผลหน้าหมวดหมู่ประกาศ  350 บาทต่อปี

P4  ขนาด 300 x 250 px  แสดงผลหน้ารายละเอียดประกาศ และหน้าบทความ  450 บาทต่อปี

P5  ขนาด 468 x 60 px    แสดงผลในเนื้อหาประกาศ และหน้าบทความ  450 บาทต่อปี

P6  ขนาด 300 x 250 px  แสดงผลหน้าแรก ด้านล่างหมวดหมู่  450 บาทต่อปี

P7  Text ling  แสดงผลหน้าแรก ด้านล่างประกาศใหม่ล่าสุด  400 บาทต่อปี

P8 ปักหมุด ประกาศแนะนำ แสดงผลหน้าแรก  (เฉพาะสมาชิก)  450 บาทต่อปี

P9 ปักหมุด หน้าหมวดหมู แสดงผลหน้าหมวดหมูที่ลงประกาศ  (เฉพาะสมาชิก)  450 บาทต่อปี