เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. ไม่โพสประกาศ ที่มีข้อมูลลักษณะเดียวกัน หรือโพสข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ประกาศเดียวกัน ควรใช้วิธีเลื่อนประกาศแทน หากพบ ทำการลบออกทันที
  2. ประกาศ จะมีอายุ 3 เดือน นับจากที่ลงในระบบ  หากต้องการต่ออายุ สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบ โดยแจ้งหัวข้อประกาศ ที่ได้ลงไว้
  3. ควรเข้ามาเลื่อนประกาศเป็นประจำ สมำ่เสมอ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีทาง seo
  4. ไม่โพสประกาศผิดกฎหมาย หลอกลวง หากพบ สามารถแจ้งผ่าน admin เพื่อดำเนินการต่อไป


ข้อควรปฏิบัติ

  • เข้ามาเลื่อนประกาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้ผลลัพธ์ทาง seo ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบวันหมดอายุ หากถึงใกล้หมดอายุ  สามารถติดต่อกับทางผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการต่ออายุได้ โดยแจ้ง หัวข้อประกาศ ที่ได้ลงไว้