รายงาน
รูปภาพรายละเอียดราคาสถานะจัดการ

ซีเอ็มซี, CMC, จำหน่ายซีเอ็มซี, ขายซีเอ็มซี, ผลิตซีเอ็มซี, นำเข้าซีเอ็มซี, ส่งออกซีเอ็มซี

ลงประกาศ : 20/07/2023 | อัพเดท : 20/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

เซลลูโลสกัม, Cellulose Gum, จำหน่ายเซลลูโลสกัม, ขายเซลลูโลสกัม, ผลิตเซลลูโลสกัม, นำเข้าเซลลูโลสกัม, ส่งออกเซลลูโลสกัม

ลงประกาศ : 19/07/2023 | อัพเดท : 19/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

อารบิกกัม, Arabic Gum, จำหน่ายอารบิกกัม, ขายอารบิกกัม, ผลิตอารบิกกัม, นำเข้าอารบิกกัม, ส่งออกอารบิกกัม

ลงประกาศ : 15/07/2023 | อัพเดท : 15/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสงคราม - สมุทรสงคราม
ประเภท :
1

แชร์โพส

Desiccant Masterbatch, เม็ดกันชื้น, Anti-moisture masterbatch, เม็ดดูดความชื้น, MAP masterbatch

ลงประกาศ : 11/07/2023 | อัพเดท : 11/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

ทรีฮาโลส, Trehalose, จำหน่ายทรีฮาโลส, ขายทรีฮาโลส, ผลิตทรีฮาโลส, นำเข้าทรีฮาโลส, ส่งออกทรีฮาโลส

ลงประกาศ : 08/07/2023 | อัพเดท : 08/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

น้ำตาลทราย, Refined Sugar, จำหน่ายน้ำตาลทราย, ขายน้ำตาลทราย, ผลิตน้ำตาลทราย, นำเข้าน้ำตาลทราย, ส่งออกน้ำตาลทราย

ลงประกาศ : 08/07/2023 | อัพเดท : 08/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

หินเกล็ด, หินไก่จิก, แคลเซียมเม็ด, แคลไซต์, แคลเซียมคาร์บอเนต, โทร 034854888, ไลน์ thaipoly888

ลงประกาศ : 04/07/2023 | อัพเดท : 04/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

กลูโคแมนแนน, Glucomannan, จำหน่ายกลูโคแมนแนน, ขายกลูโคแมนแนน, ผลิตกลูโคแมนแนน, นำเข้ากลูโคแมนแนน, ส่งออกกลูโคแมนแนน

ลงประกาศ : 27/07/2023 | อัพเดท : 27/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

ไทเทเนียมไดออกไซด์, Titanium Dioxide, ไททาเนียมไดออกไซด์, TiO2, ทิเทเนียมไดออกไซด์, แม่สีขาว

ลงประกาศ : 26/07/2023 | อัพเดท : 26/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, Carboxymethyl Cellulose, จำหน่ายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, ขายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, ผลิตคาร์บอกซีเมทิล

ลงประกาศ : 15/07/2023 | อัพเดท : 15/07/2023
สถานที่ : เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร
ประเภท :
1

แชร์โพส