1 หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

12,000 บาท

1 รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
1 วัน ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

24,000 บาท

1 สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ ไร้พรมแดน
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ ไร้พรมแดน
7 วัน ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

5,900 บาท

1 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
14 วัน ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

12,000 บาท

1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)
14 วัน ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

24,000 บาท

1 สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3/2561 และทิศทางใหม่
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3/2561 และทิศทางใหม่
16 วัน ที่แล้ว
เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร

2,900 บาท