ปักหมุดประกาศ เพื่อให้ประกาศเห็นเด่นชัด เพิ่มกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ทำเว็บราคาถูก

การลงประกาศ เมื่อมีประกาศใหม่ขึ้นมา ทำให้ประกาศเก่าเลื่อนลงไปตามลำดับ ซึ่งถ้าจะให้ประกาศของท่านให้มาอยู่ในระดับต้นๆ ต้องเข้ามาเลื่อนประกาศ เพื่อให้ประกาศนั้นขึ้นมาอยุ่ในระบบต้นๆ แต่เมื่อมีประกาศใหม่เข้าอีก ก็จะเลื่อนลงไปตามลำดับ

เพื่อให้ประกาศเด่น เห็นตลอดโดยไม่ต้องเข้ามาเลื่อนประกาศเป็นประจำ เราจึงแนะนำใช้วิธีปักหมุด (ประกาศแนะนำ) จะทำให้ประกาศของท่านเห็นตลอด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ประกาศของท่านจะแสดงในตำแหน่งประกาศแนะนำ โดยไม่ต้องเข้ามาเลื่อนประกาศเป็นประจำ ทำให้ลูกค้าเห็นประกาศของท่านเพิ่มมากขึ้น


พื้นที่โฆษณา